संकटात उडी घेऊन जे कार्य करतात त्यांनाच विजयश्री हार घालते.