Marathi Proverb


आपला हात जगन्नाथआपली प्रगती आपल्या कर्तृत्वावर अवलंबून असते